Ekonomi

İşyerinde mutlu muyuz?

Tüik’ in en son işyeri mutluluk verileri açıklandı. 28,488,000 çalışanı kapsayan ankette ilginç verilere ulaşmak mümkün olmuştur. Kadınların %17,3 işinden memnunken, erkeklerde bu oran %17,1 oldu. Memnun değilim diyen oranları erkeklerde %10 kadınlarda %10,9 olarak gerçekleşmiştir.Demek ki cinsiyetin işyeri memnuniyetinde  bir fark yaratmadığını söyleyebiliriz.

Yaş gruplarına göre ise 15-19 yaş grubu gençlerin %17 memnun değilim derken, 20-55 arası ise %10 ortalamayla memnun olmadığını belirtmiştir. Çalışma hayatının başında gençlerde yüksek memnuniyetsizlik var. Demek ki koşulların 15-19 yaş döneminde zor olduğunu ve okul sonrası gençlerin zorlandığını söyleyebiliriz. En yüksek memnuniyet belirten yaş grubu %18,7 ile 25-34 yaş arasıdır. Sonraki en yüksek memnun grup ise %17,9 ile 35-54 yaş grubudur.15-19 yaş grubu %11,9 ile düşük oranlı yüksek memnuniyet belirten yaş grubudur.

Eğitimi durumuyla memnuniyet arasındaki bağ incelendiğinde ise tahsil yükseldikçe memnuniyetin doğru orantılı arttığı görülmüştür. Okuryazar olmayanların %18,5 memnun değil derken, yüksek öğretim görmüş çalışanların %5,8 memnun olmadığını belirtmiştir. Yüksek memnuniyet belirtenlerin eğitim durumları, yüksek öğretim %29,7; meslek liselilerde %17,9 ; Liselerde %17,5 ; Lise altı eğitimlilerde %12,2 ;okuryazar olmayanlarda %8,2 şeklinde sıralanmıştır.

İşteki durumlarına göre çalışanların memnuniyetleri beklenebilecek seviyelerde çıkmıştır. En yüksek memnuniyete göre sıralama yapacak olursak işverenler %23,7; ücretliler (maaşlı) %21; ücretsiz aile işçisi %10,8; Yevmiyeli(mevsimlik) veya günübirlik işlerde çalışanlar %4,8 le son sırada kalmıştır. Memnun değilim diyenlerde işverenler %4,7 olmuşken; yevmiyeli veya günübirlik işlerde çalışanlarda oran %27,1 e çıkmıştır.

Kadınların %17,3 işinden memnunken, erkeklerde bu oran %17,1 oldu. Memnun değilim diyen oranları erkeklerde %10 kadınlarda %10,9 olarak gerçekleşmiştir.Demek ki cinsiyetin memnuniyette bir fark yaratmadığını söyleyebiliriz. Yaş gruplarına göre ise 15-19 yaş grubu gençlerin %17 memnun değilim derken, 20-55 arası ise %10 ortalamayla memnun olmadığını belirtmiştir. Çalışma hayatının başında gençlerde yüksek memnuniyetsizlik var. Demek ki koşulların 15-19 yaş döneminde zor olduğunu ve okul sonrası gençlerin zorlandığını söyleyebiliriz. En yüksek memnuniyet belirten yaş grubu %18,7 ile 25-34 yaş arasıdır. Sonraki en yüksek memnun grup ise %17,9 ile 35-54 yaş grubudur.15-19 yaş grubu %11,9 ile düşük oranlı yüksek memnuniyet belirten yaş grubudur.

Eğitimi durumuyla memnuniyet arasındaki bağ incelendiğinde ise tahsil yükseldikçe memnuniyetin doğru orantılı arttığı görülmüştür. Okuryazar olmayanların %18,5 memnun değil derken, yüksek öğretim görmüş çalışanların %5,8 memnun olmadığını belirtmiştir. Yüksek memnuniyet belirtenlerin eğitim durumları, yüksek öğretim %29,7; meslek liselilerde %17,9 ; Liselerde %17,5 ; Lise altı eğitimlilerde %12,2 ;okuryazar olmayanlarda %8,2 şeklinde sıralanmıştır.

İşteki durumlarına göre çalışanların memnuniyetleri beklenebilecek seviyelerde çıkmıştır. En yüksek memnuniyete göre sıralama yapacak olursak işverenler %23,7; ücretliler (maaşlı) %21; ücretsiz aile işçisi %10,8; Yevmiyeli(mevsimlik) veya günübirlik işlerde çalışanlar %4,8 le son sırada kalmıştır. Memnun değilim diyenlerde işverenler %4,7 olmuşken; yevmiyeli veya günübirlik işlerde çalışanlarda oran %27,1 e çıkmıştır.

Kayıtlılık durumuna göre değerlendirildiğinde ise; yüksek memnuniyet belirtenlerin %21,2 kayıtlı çalışanları, %9,3 kayıt dışı çalışanları göstermektedir. Hiç memnun değilim diyenler değerlendirildiğinde %6,9 kayıtlı çalışanları, %17 kayıt dışı çalışanların olduğunu göstermektedir.

İktisadi faaliyet olarak değerlendirildiğinde; tarımda çalışanlar %14 ile memnun değilim diyenlerde en yüksek oranı temsil ederken, hizmetlerde çalışanlar en yüksek memnuniyet oranı olan %23,2 seviyesinde bulunuyor. Bu köylerimizin neden boşaldığını gösterdiği gibi, çalışanların hizmet sektörünü sanayi ve inşaata tercih ettiklerini de gösteriyor. Yüksek memnuniyette sıralama hizmetlerden sonra sanayi %16,1; ticaret %15,6; inşaat %10,9 ve tarım %9,3 şeklindedir.

En son meslek gruplarına göre değerlendirme yapacak olursak tabii ki en yüksek memnuniyet oranı; müdür ve profesyonel meslek mensupları (teknisyen, teknikerler) %34 , büro hizmetleri %21,5 ; tesis makine montajcıları %13,9 ; sanatkarlar %12,7 ;hizmet ve satış elemanları %15,2 ; nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %10,4 ; Tarım , orman ve su ürünlerinde çalışanlar %9,8 son sırada yer almıştır. Memnun değilim diyenlerin en yüksek oranı nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %15,8 olurken müdürlerde bu oran %3,9 olmuştur. Firmalardaki çalışanın statüsü bu konuda memnuniyeti en çok etkilen kısım olmuştur. Demek ki para mutluluk getirmez demek iş hayatı için geçerli değilmiş.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı